Dàn đề 8 con VIP: 400.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :19-05-22


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Dàn đề 8 con Kết quả Theo
19-05-22
18-05-2252,67,42,91,18,61,95,99Trượt164
17-05-2282,25,89,46,17,71,75,19Trượt157
16-05-2272,13,74,03,56,68,99,14Ăn đề 13160
15-05-2264,94,36,49,67,11,31,38Ăn đề 49182
14-05-2283,77,03,76,58,99,75,55Ăn đề 75183
13-05-2297,00,52,88,80,38,36,78Ăn đề 36177
12-05-2252,56,83,65,50,16,97,68Ăn đề 65189
11-05-2269,05,52,31,70,88,01,24Ăn 24173
10-05-2299,40,06,71,94,18,39,53Ăn đề 06161
09-05-2272,39,59,25,19,29,63,67Ăn đề 59158
08-05-2234,19,42,26,16,95,00,90Trượt166
07-05-2226,01,84,80,09,61,68,98Ăn đề 01152
06-05-2281,77,94,73,72,00,98,42Trượt153
05-05-2299,12,74,53,27,55,63,54Ăn đề 54190
04-05-2203,14,81,10,13,01,73,85Ăn đề 10156
03-05-2281,43,26,01,48,88,23,80Ăn đề 43162
02-05-2278,96,42,43,48,11,69,79Ăn đề 79187
01-05-2291,42,55,47,25,13,10,69Ăn đề 91175
30-04-2249,86,14,51,18,05,24,92Ăn đề 24168
29-04-2223,43,52,10,73,63,11,39Ăn đề 39188
28-04-2287,15,81,63,42,35,31,02Ăn 02159
27-04-2290,76,70,41,04,45,35,65Ăn đề 41198
26-04-2259,38,05,24,08,27,35,47Ăn đề 47182
25-04-2205,68,28,53,00,58,89,19Ăn đề 68192
24-04-2246,01,99,25,06,90,85,24Ăn đề 85192
23-04-2218,61,25,92,44,83,26,11Ăn đề 18186
22-04-2216,94,95,88,48,64,24,87Ăn đề 95174