Dàn đề 8 con VIP: 400.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :27-09-22


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 8 con Kết quả Theo
27-09-22
26-09-2232,75,12,87,08,66,02,33Ăn đề 12167
25-09-2209,00,49,10,60,01,63,12Ăn đề 09198
24-09-2203,99,43,28,55,74,90,54Ăn đề 54163
23-09-2249,12,37,75,47,41,36,91Ăn đề 36174
22-09-2298,64,17,73,48,70,77,82Ăn 77158
21-09-2293,31,29,23,02,36,39,08Ăn đề 23158
20-09-2228,31,41,20,49,75,21,21Ăn đề 21154
19-09-2234,94,53,74,98,43,95,91Ăn đề 98198
18-09-2231,44,29,94,63,58,65,78Ăn đề 94183
17-09-2288,86,53,94,13,90,39,60Ăn đề 90165
16-09-2234,71,15,92,94,05,41,55Ăn đề 15168
15-09-2254,87,57,11,85,37,98,41Ăn đề 54176
14-09-2243,81,07,45,78,51,59,96Ăn đề 81188
13-09-2245,04,69,76,30,67,92,14Ăn đề 76177
12-09-2262,63,90,96,48,73,70,08Ăn 48195
11-09-2279,94,43,51,66,13,20,31Ăn đề 51165
10-09-2239,35,32,53,09,03,93,84Ăn đề 35177
09-09-2273,02,26,93,78,54,15,18Ăn đề 93156
08-09-2210,72,99,97,95,37,48,11Trượt175
07-09-2237,68,69,56,60,14,81,15Ăn đề 69195
06-09-2265,32,41,79,96,15,16,36Ăn đề 16199
05-09-2260,00,40,48,96,71,31,52Ăn đề 48166
04-09-2211,16,94,01,23,27,45,37Ăn đề 11150
03-09-2230,54,40,53,71,92,47,01Ăn đề 53154
02-09-2292,38,28,24,70,64,39,07Ăn đề 38167
01-09-2299,06,15,48,80,61,30,97Trượt160
31-08-2280,50,11,60,67,51,99,71Ăn đề 67197