Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :10-08-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
10-08-20 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
09-08-20Tiền Giang: 54,
Kiên Giang: 25,
Đà Lạt: 82
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
337
08-08-20TP HCM: 95,
Long An: 65,
Bình Phước: 63,
Hậu Giang: 70
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
321
07-08-20Vĩnh Long: 57,
Bình Dương: 42,
Trà Vinh: 50
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
350
06-08-20Tây Ninh: 61,
An Giang: 71,
Bình Thuận: 08
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
353
05-08-20Đồng Nai: 19,
Cần Thơ: 40,
Sóc Trăng: 50
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
331
04-08-20Bến Tre: 00,
Vũng Tàu: 22,
Bạc Liêu: 34
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
343
03-08-20TP HCM: 82,
Đồng Tháp: 99,
Cà Mau: 14
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
334
02-08-20Tiền Giang: 24,
Kiên Giang: 60,
Đà Lạt: 56
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
328
01-08-20TP HCM: 57,
Long An: 27,
Bình Phước: 45,
Hậu Giang: 18
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
356
31-07-20Vĩnh Long: 55,
Bình Dương: 95,
Trà Vinh: 07
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
366
30-07-20Tây Ninh: 72,
An Giang: 12,
Bình Thuận: 87
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
379
29-07-20Đồng Nai: 38,
Cần Thơ: 12,
Sóc Trăng: 79
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
358
28-07-20Bến Tre: 24,
Vũng Tàu: 77,
Bạc Liêu: 44
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
322
27-07-20TP HCM: 24,
Đồng Tháp: 85,
Cà Mau: 81
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
335
26-07-20Tiền Giang: 21,
Kiên Giang: 12,
Đà Lạt: 32
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
356
25-07-20TP HCM: 80,
Long An: 86,
Bình Phước: 42,
Hậu Giang: 10
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
373
24-07-20Vĩnh Long: 19,
Bình Dương: 60,
Trà Vinh: 55
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
333
23-07-20Tây Ninh: 17,
An Giang: 05,
Bình Thuận: 05
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
337
22-07-20Đồng Nai: 69,
Cần Thơ: 66,
Sóc Trăng: 62
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
316
21-07-20Bến Tre: 66,
Vũng Tàu: 02,
Bạc Liêu: 88
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
341
20-07-20TP HCM: 66,
Đồng Tháp: 70,
Cà Mau: 31
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
330
19-07-20Tiền Giang: 27,
Kiên Giang: 15,
Đà Lạt: 08
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
335
18-07-20TP HCM: 04,
Long An: 18,
Bình Phước: 19,
Hậu Giang: 07
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
371
17-07-20Vĩnh Long: 40,
Bình Dương: 97,
Trà Vinh: 82
Trúng Bình Dương360
16-07-20Tây Ninh: 65,
An Giang: 14,
Bình Thuận: 02
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
329
15-07-20Đồng Nai: 53,
Cần Thơ: 58,
Sóc Trăng: 82
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
366
14-07-20Bến Tre: 36,
Vũng Tàu: 67,
Bạc Liêu: 62
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
348
13-07-20TP HCM: 57,
Đồng Tháp: 13,
Cà Mau: 21
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
366
12-07-20Tiền Giang: 13,
Kiên Giang: 06,
Đà Lạt: 24
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
356
11-07-20TP HCM: 84,
Long An: 96,
Bình Phước: 80,
Hậu Giang: 20
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
349
10-07-20Vĩnh Long: 28,
Bình Dương: 28,
Trà Vinh: 02
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
340