Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 1.000.000 VNĐ

Soi Cầu số vàng ngày :27-09-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
27-09-22 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
26-09-22Đồng Tháp: 392,834,
Cà Mau: 413,360,
TP HCM: 127,139
Trúng 392 Đồng Tháp,
Trúng 413 Cà Mau
386
25-09-22Tiền Giang: 179,665,
Kiên Giang: 571,703,
Đà Lạt: 387,573
Trúng 179 Tiền Giang,
Trúng 571 Kiên Giang
543
24-09-22TP HCM: 720,836,
Long An: 473,432,
Bình Phước: 873,799,
Hậu Giang: 138,479
Trúng 473 Long An,
Trúng 873 Bình Phước,
Trúng 138 Hậu Giang
695
23-09-22Vĩnh Long: 170,734,
Bình Dương: 701,977,
Trà Vinh: 253,137
Trúng 170 Vĩnh Long710
22-09-22Tây Ninh: 972,645,
An Giang: 495,948,
Bình Thuận: 949,688
Trúng 972 Tây Ninh,
Trúng 495 An Giang,
Trúng 949 Bình Thuận
606
21-09-22Đồng Nai: 357,765,
Cần Thơ: 143,849,
Sóc Trăng: 354,906
Trúng 143 Cần Thơ,
Trúng 354 Sóc Trăng
592
20-09-22Bến Tre: 415,666,
Vũng Tàu: 232,947,
Bạc Liêu: 428,901
Trúng 232 Vũng Tàu,
Trúng 428 Bạc Liêu
653
19-09-22TP HCM: 622,750,
Đồng Tháp: 435,792,
Cà Mau: 745,795
Trúng 622 TP HCM700
18-09-22Tiền Giang: 324,345,
Kiên Giang: 347,021,
Đà Lạt: 647,447
Trúng 324 Tiền Giang,
Trúng 647 Đà Lạt
523
17-09-22TP HCM: 935,938,
Long An: 565,991,
Bình Phước: 641,147,
Hậu Giang: 941,966
Trúng 935 TP HCM,
Trúng 565 Long An,
Trúng 941 Hậu Giang
655
16-09-22Vĩnh Long: 310,739,
Bình Dương: 906,309,
Trà Vinh: 100,924
Trúng 906 Bình Dương,
Trúng 100 Trà Vinh
594
15-09-22Tây Ninh: 803,106,
An Giang: 881,064,
Bình Thuận: 937,791
Trúng 803 Tây Ninh,
Trúng 937 Bình Thuận
710
14-09-22Đồng Nai: 720,492,
Cần Thơ: 557,092,
Sóc Trăng: 567,805
Trúng 720 Đồng Nai,
Trúng 557 Cần Thơ,
Trúng 567 Sóc Trăng
685
13-09-22Bến Tre: 825,433,
Vũng Tàu: 960,571,
Bạc Liêu: 233,219
Trúng 825 Bến Tre,
Trúng 960 Vũng Tàu,
Trúng 233 Bạc Liêu
478
12-09-22TP HCM: 780,928,
Đồng Tháp: 594,183,
Cà Mau: 071,504
Trúng 780 TP HCM,
Trúng 594 Đồng Tháp,
Trúng 071 Cà Mau
548
11-09-22Tiền Giang: 001,678,
Kiên Giang: 643,917,
Đà Lạt: 361,260
Trúng 001 Tiền Giang,
Trúng 361 Đà Lạt
526
10-09-22TP HCM: 021,452,
Long An: 061,073,
Bình Phước: 399,729,
Hậu Giang: 194,971
Trúng 021 TP HCM,
Trúng 061 Long An,
Trúng 399 Bình Phước,
Trúng 194 Hậu Giang
608
09-09-22Vĩnh Long: 931,151,
Bình Dương: 191,326,
Trà Vinh: 853,057
Trúng 191 Bình Dương,
Trúng 853 Trà Vinh
420
08-09-22Tây Ninh: 121,656,
An Giang: 837,038,
Bình Thuận: 521,125
Trúng 121 Tây Ninh,
Trúng 521 Bình Thuận
510
07-09-22Đồng Nai: 670,006,
Cần Thơ: 636,470,
Sóc Trăng: 180,751
Trúng 670 Đồng Nai,
Trúng 180 Sóc Trăng
359
06-09-22Bến Tre: 226,328,
Vũng Tàu: 720,243,
Bạc Liêu: 830,364
Trúng 226 Bến Tre,
Trúng 720 Vũng Tàu,
Trúng 830 Bạc Liêu
599
05-09-22TP HCM: 023,382,
Đồng Tháp: 767,235,
Cà Mau: 364,275
Trúng 023 TP HCM,
Trúng 364 Cà Mau
470
04-09-22Tiền Giang: 901,833,
Kiên Giang: 351,829,
Đà Lạt: 754,302
Trúng 901 Tiền Giang,
Trúng 754 Đà Lạt
468
03-09-22TP HCM: 869,218,
Long An: 715,719,
Bình Phước: 083,496,
Hậu Giang: 650,469
Trúng 869 TP HCM,
Trúng 715 Long An,
Trúng 083 Bình Phước
608
02-09-22Vĩnh Long: 800,185,
Bình Dương: 259,353,
Trà Vinh: 187,556
Trúng 800 Vĩnh Long,
Trúng 259 Bình Dương,
Trúng 187 Trà Vinh
724
01-09-22Tây Ninh: 801,360,
An Giang: 616,101,
Bình Thuận: 885,255
Trúng 801 Tây Ninh,
Trúng 616 An Giang,
Trúng 885 Bình Thuận
591
31-08-22Đồng Nai: 057,276,
Cần Thơ: 428,151,
Sóc Trăng: 631,218
Trúng 428 Cần Thơ,
Trúng 631 Sóc Trăng
498