Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Nhận cầu đẹp nhất ngày :10-08-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
10-08-20 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
09-08-20Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 8 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
242
08-08-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đầu 7 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
246
07-08-20Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Vĩnh Long,
Trúng đầu 8 Bình Dương,
Trúng đầu 1 Trà Vinh
254
06-08-20Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 6 An Giang,
Trúng đuôi 8 Bình Thuận
247
05-08-20Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 8 Sóc Trăng
273
04-08-20Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 4 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
266
03-08-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 7 Cà Mau
250
02-08-20Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 2 Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
247
01-08-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 2 Hậu Giang
270
31-07-20Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 8 Bình Dương,
Trúng đuôi 7 Trà Vinh
243
30-07-20Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
219
29-07-20Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
237
28-07-20Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 1 Vũng Tàu,
Trúng đầu 9 Bạc Liêu
245
27-07-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 1 Cà Mau
254
26-07-20Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 6 Tiền Giang,
Trúng đầu 2 Kiên Giang,
Trúng đuôi 4 Đà Lạt
260
25-07-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 4 Long An,
Trúng đuôi 7 Bình Phước,
Trúng đầu 3 Hậu Giang
240
24-07-20Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
272
23-07-20Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Tây Ninh,
Trúng đuôi 8 Bình Thuận
238
22-07-20Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
269
21-07-20Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Vũng Tàu,
Trúng đầu 7 Bạc Liêu
238
20-07-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đuôi 6 Đồng Tháp,
Trúng đầu 6 Cà Mau
235
19-07-20Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Tiền Giang,
Trúng đuôi 2 Kiên Giang,
Trúng đầu 9 Đà Lạt
262
18-07-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng đuôi 1 Long An,
Trúng đầu 2 Bình Phước,
Trúng đầu 4 Hậu Giang
265
17-07-20Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
278
16-07-20Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 7 Bình Thuận
251
15-07-20Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 Đồng Nai,
Trúng đuôi 2 Cần Thơ,
Trúng đuôi 2 Sóc Trăng
255
14-07-20Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 Bạc Liêu,
Trúng đầu 2 Vũng Tàu
214
13-07-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 TP HCM231
12-07-20Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 9 Tiền Giang,
Trúng đuôi 1 Kiên Giang,
Trúng đầu 2 Đà Lạt
260
11-07-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đuôi 4 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
259
10-07-20Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 3 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
231