Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Chuẩn: 200.000 VNĐ

Soi cầu phong thủy ngày :27-05-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
27-05-20 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
26-05-20Bến Tre: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 9 Bến Tre,
Trúng đầu 3 Vũng Tàu,
Trúng đầu 4 Bạc Liêu
237
25-05-20TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 5 Đồng Tháp,
Trúng đầu 3 Cà Mau
219
24-05-20Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Tiền Giang,
Trúng đầu 8 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
239
23-05-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng đuôi 2 Long An,
Trúng đuôi 2 Bình Phước,
Trúng đầu 3 Hậu Giang
235
22-05-20Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 0 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
256
21-05-20Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 1 An Giang,
Trúng đầu 3 Bình Thuận
237
20-05-20Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ,
Trúng đầu 4 Sóc Trăng
244
19-05-20Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Bến Tre,
Trúng đuôi 4 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
275
18-05-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 2 Đồng Tháp,
Trúng đầu 9 Cà Mau
219
17-05-20Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
271
16-05-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng đuôi 0 Bình Phước,
Trúng đuôi 8 Hậu Giang
254
15-05-20Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Vĩnh Long,
Trúng đầu 8 Bình Dương,
Trúng đầu 5 Trà Vinh
258
14-05-20Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 2 Bình Thuận
279
13-05-20Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Đồng Nai,
Trúng đuôi 2 Cần Thơ,
Trúng đuôi 9 Sóc Trăng
254
12-05-20Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Bến Tre,
Trúng đầu 9 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 7 Bạc Liêu
260
11-05-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
230
10-05-20Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Tiền Giang,
Trúng đuôi 6 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
232
09-05-20TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng đuôi 1 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước
250
08-05-20Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đầu 9 Bình Dương,
Trúng đuôi 9 Trà Vinh
257
07-05-20Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
268
06-05-20Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Đồng Nai,
Trúng đuôi 8 Cần Thơ,
Trúng đầu 1 Sóc Trăng
205
05-05-20Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 5 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu
266
04-05-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng đuôi 7 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
263
03-05-20Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Tiền Giang,
Trúng đầu 3 Kiên Giang,
Trúng đuôi 3 Đà Lạt
243
02-05-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng đầu 7 Long An,
Trúng đầu 9 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
223
01-05-20Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 7 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 1 Bình Dương,
Trúng đầu 0 Trà Vinh
253
30-04-20Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Tây Ninh,
Trúng đuôi 0 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
273
29-04-20Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 Đồng Nai,
Trúng đuôi 7 Cần Thơ,
Trúng đuôi 8 Sóc Trăng
259