Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Chuẩn: 300.000 VNĐ

Soi cầu siêu víp ngày :23-09-20


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
23-09-20 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
22-09-20Bến Tre: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đuôi 7 Bạc Liêu
253
21-09-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
236
20-09-20Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
251
19-09-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 TP HCM,
Trúng đuôi 5 Long An,
Trúng đuôi 8 Bình Phước,
Trúng đầu 3 Hậu Giang
238
18-09-20Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Vĩnh Long,
Trúng đầu 7 Bình Dương,
Trúng đuôi 6 Trà Vinh
259
17-09-20Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 Tây Ninh,
Trúng đuôi 6 Bình Thuận
249
16-09-20Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đầu 3 Cần Thơ,
Trúng đuôi 9 Sóc Trăng
271
15-09-20Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
225
14-09-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 TP HCM,
Trúng đầu 2 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
243
13-09-20Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Tiền Giang,
Trúng đầu 6 Kiên Giang,
Trúng đầu 8 Đà Lạt
234
12-09-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 5 Long An,
Trúng đuôi 3 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
256
11-09-20Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đuôi 3 Trà Vinh
247
10-09-20Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Tây Ninh,
Trúng đuôi 3 Bình Thuận
236
09-09-20Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đầu 8 Cần Thơ,
Trúng đầu 8 Sóc Trăng
219
08-09-20Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Bến Tre,
Trúng đuôi 3 Bạc Liêu
245
07-09-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đầu 3 Cà Mau
261
06-09-20Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 5 Kiên Giang
262
05-09-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 7 Hậu Giang
262
04-09-20Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 0 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
257
03-09-20Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 Tây Ninh,
Trúng đầu 9 An Giang,
Trúng đuôi 8 Bình Thuận
225
02-09-20Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 3 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
247
01-09-20Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đuôi 4 Bạc Liêu
239
31-08-20TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 TP HCM,
Trúng đầu 1 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 3 Cà Mau
253
30-08-20Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 5 Kiên Giang
261
29-08-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng đuôi 8 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 1 Hậu Giang
267
28-08-20Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 Vĩnh Long,
Trúng đầu 5 Bình Dương,
Trúng đuôi 5 Trà Vinh
222
27-08-20Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 An Giang,
Trúng đầu 4 Bình Thuận
250
26-08-20Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 3 Sóc Trăng
249
25-08-20Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Bến Tre,
Trúng đầu 5 Vũng Tàu,
Trúng đầu 2 Bạc Liêu
282
24-08-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng đuôi 1 Đồng Tháp
234
23-08-20Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 5 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
246