Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Chuẩn: 300.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :27-09-22


Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
27-09-22 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
26-09-22TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
254
25-09-22Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Kiên Giang,
Trúng đầu 3 Đà Lạt
261
24-09-22TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 TP HCM,
Trúng đầu 7 Long An,
Trúng đuôi 3 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
263
23-09-22Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đầu 4 Bình Dương,
Trúng đuôi 0 Trà Vinh
262
22-09-22Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 9 An Giang,
Trúng đuôi 9 Bình Thuận
264
21-09-22Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đầu 4 Cần Thơ,
Trúng đầu 5 Sóc Trăng
227
20-09-22Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 2 Bến Tre251
19-09-22TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 2 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
236
18-09-22Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 9 Kiên Giang
244
17-09-22TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 5 Long An,
Trúng đuôi 7 Bình Phước,
Trúng đầu 4 Hậu Giang
257
16-09-22Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đuôi 0 Trà Vinh
249
15-09-22Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 Tây Ninh,
Trúng đầu 9 An Giang,
Trúng đầu 3 Bình Thuận
249
14-09-22Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Đồng Nai,
Trúng đuôi 7 Cần Thơ,
Trúng đuôi 7 Sóc Trăng
227
13-09-22Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 3 Bạc Liêu
255
12-09-22Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đầu 7 Cà Mau,
Trúng đuôi 0 TP HCM
247
11-09-22Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
255
10-09-22TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đuôi 9 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
233
09-09-22Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 1 Bình Dương,
Trúng đuôi 3 Trà Vinh
234
08-09-22Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 Tây Ninh,
Trúng đuôi 7 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
250
07-09-22Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 4 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
232
06-09-22Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Bến Tre,
Trúng đuôi 0 Bạc Liêu
261
05-09-22TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 4 Cà Mau
244
04-09-22Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 0 Kiên Giang,
Trúng đuôi 4 Đà Lạt
232
03-09-22TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đầu 0 Hậu Giang
244
02-09-22Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 7 Trà Vinh
247
01-09-22Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 6 An Giang,
Trúng đuôi 5 Bình Thuận
262