Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu Chuẩn: 600.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :27-09-22


Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
27-09-22 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
26-09-22TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 6 Đồng Tháp,
Trúng đầu 1 Cà Mau
268
25-09-22Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Tiền Giang,
Trúng đầu 8 Kiên Giang,
Trúng đuôi 9 Đà Lạt
275
24-09-22TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng đầu 9 Bình Phước,
Trúng đuôi 6 Hậu Giang
259
23-09-22Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng đầu 5 Trà Vinh
233
22-09-22Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng đuôi 3 Bình Thuận
229
21-09-22Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đầu 7 Cần Thơ,
Trúng đầu 8 Sóc Trăng
247
20-09-22Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 Bến Tre,
Trúng đuôi 6 Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
238
19-09-22TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 0 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 5 Cà Mau
276
18-09-22Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Tiền Giang,
Trúng đuôi 1 Kiên Giang,
Trúng đầu 1 Đà Lạt
225
17-09-22TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng đuôi 6 Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
241
16-09-22Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Vĩnh Long,
Trúng đầu 2 Bình Dương,
Trúng đuôi 4 Trà Vinh
245
15-09-22Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 5 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
246
14-09-22Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 Đồng Nai,
Trúng Giải Tám Cần Thơ,
Trúng đuôi 7 Sóc Trăng
240
13-09-22Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 6 Bến Tre,
Trúng đầu 7 Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
256
12-09-22TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 4 Đồng Tháp,
Trúng đầu 2 Cà Mau
262
11-09-22Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 5 Tiền Giang,
Trúng đầu 6 Kiên Giang,
Trúng Giải Tám Đà Lạt
265
10-09-22TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng đầu 6 Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng đầu 4 Hậu Giang
276
09-09-22Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
232
08-09-22Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 Tây Ninh,
Trúng đuôi 2 An Giang,
Trúng đuôi 9 Bình Thuận
248
07-09-22Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đầu 2 Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
255
06-09-22Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 8 Bến Tre,
Trúng đầu 2 Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
238
05-09-22TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 TP HCM,
Trúng đầu 9 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 5 Cà Mau
265
04-09-22Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng đầu 9 Đà Lạt
263
03-09-22TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng đầu 9 Bình Phước
252
02-09-22Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 7 Vĩnh Long,
Trúng đầu 1 Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
245
01-09-22Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Tây Ninh,
Trúng đầu 8 An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
262