Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 1.000.000 VNĐ

dự đoán số đẹp nhất ngày :09-07-21


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
09-07-21 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
08-07-21Tây Ninh: 84,
An Giang: 23,
Bình Thuận: 19
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
213
07-07-21Đồng Nai: 76,
Cần Thơ: 51,
Sóc Trăng: 48
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
250
06-07-21Bến Tre: 32,
Vũng Tàu: 10,
Bạc Liêu: 18
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
256
05-07-21TP HCM: 96,
Đồng Tháp: 62,
Cà Mau: 42
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
252
04-07-21Tiền Giang: 16,
Kiên Giang: 67,
Đà Lạt: 35
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
249
03-07-21TP HCM: 31,
Long An: 09,
Bình Phước: 13,
Hậu Giang: 18
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
258
02-07-21Vĩnh Long: 68,
Bình Dương: 93,
Trà Vinh: 12
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
263
01-07-21Bình Thuận: 03,
Tây Ninh: 84,
An Giang: 58
Trúng Bình Thuận,
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
252
30-06-21Đồng Nai: 90,
Cần Thơ: 45,
Sóc Trăng: 24
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
243
29-06-21Bến Tre: 51,
Vũng Tàu: 21,
Bạc Liêu: 39
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
246
28-06-21TP HCM: 71,
Đồng Tháp: 47,
Cà Mau: 84
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
265
27-06-21Tiền Giang: 94,
Kiên Giang: 55,
Đà Lạt: 98
Trúng Đà Lạt253
26-06-21TP HCM: 96,
Long An: 28,
Bình Phước: 54,
Hậu Giang: 69
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
248
25-06-21Vĩnh Long: 43,
Bình Dương: 49,
Trà Vinh: 42
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
264
24-06-21Tây Ninh: 77,
An Giang: 38,
Bình Thuận: 97
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
264
23-06-21Đồng Nai: 23,
Cần Thơ: 91,
Sóc Trăng: 54
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
242
22-06-21Bến Tre: 18,
Vũng Tàu: 78,
Bạc Liêu: 12
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
218
21-06-21TP HCM: 57,
Đồng Tháp: 88,
Cà Mau: 75
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
248
20-06-21Tiền Giang: 74,
Kiên Giang: 73,
Đà Lạt: 78
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
240
19-06-21TP HCM: 80,
Long An: 71,
Bình Phước: 62,
Hậu Giang: 10
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
268
18-06-21Vĩnh Long: 96,
Bình Dương: 67,
Trà Vinh: 97
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
278
17-06-21Tây Ninh: 25,
An Giang: 94,
Bình Thuận: 07
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
250
16-06-21Đồng Nai: 55,
Cần Thơ: 55,
Sóc Trăng: 63
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
286
15-06-21Bến Tre: 83,
Vũng Tàu: 08,
Bạc Liêu: 39
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
229
14-06-21TP HCM: 37,
Đồng Tháp: 34,
Cà Mau: 36
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
217
13-06-21Tiền Giang: 12,
Kiên Giang: 99,
Đà Lạt: 83
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
226
12-06-21TP HCM: 17,
Long An: 81,
Bình Phước: 75,
Hậu Giang: 45
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
232
11-06-21Vĩnh Long: 74,
Bình Dương: 75,
Trà Vinh: 96
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
257
10-06-21Tây Ninh: 21,
An Giang: 78,
Bình Thuận: 63
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
222
09-06-21Đồng Nai: 35,
Cần Thơ: 30,
Sóc Trăng: 63
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
252
08-06-21Bến Tre: 30,
Vũng Tàu: 43,
Bạc Liêu: 76
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
242