Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Chuyên gia dự đoán xổ số ngày :23-09-20


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
23-09-20 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
22-09-20Bến Tre: 99,
Vũng Tàu: 89,
Bạc Liêu: 33
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
264
21-09-20TP HCM: 87,
Đồng Tháp: 65,
Cà Mau: 91
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
246
20-09-20Tiền Giang: 02,
Kiên Giang: 97,
Đà Lạt: 20
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
254
19-09-20TP HCM: 06,
Long An: 46,
Bình Phước: 23,
Hậu Giang: 43
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
240
18-09-20Vĩnh Long: 43,
Bình Dương: 09,
Trà Vinh: 02
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
258
17-09-20Tây Ninh: 18,
An Giang: 18,
Bình Thuận: 04
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
250
16-09-20Đồng Nai: 41,
Cần Thơ: 60,
Sóc Trăng: 53
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
229
15-09-20Bến Tre: 04,
Vũng Tàu: 96,
Bạc Liêu: 45
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
267
14-09-20TP HCM: 89,
Đồng Tháp: 47,
Cà Mau: 81
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
226
13-09-20Tiền Giang: 20,
Kiên Giang: 33,
Đà Lạt: 80
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
241
12-09-20TP HCM: 61,
Long An: 76,
Bình Phước: 22,
Hậu Giang: 99
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
256
11-09-20Vĩnh Long: 35,
Bình Dương: 03,
Trà Vinh: 11
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
232
10-09-20Tây Ninh: 08,
An Giang: 69,
Bình Thuận: 89
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
233
09-09-20Đồng Nai: 94,
Cần Thơ: 02,
Sóc Trăng: 85
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
255
08-09-20Bến Tre: 84,
Vũng Tàu: 94,
Bạc Liêu: 63
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
238
07-09-20TP HCM: 70,
Đồng Tháp: 20,
Cà Mau: 98
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
245
06-09-20Tiền Giang: 50,
Kiên Giang: 63,
Đà Lạt: 87
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
243
05-09-20TP HCM: 48,
Long An: 01,
Bình Phước: 01,
Hậu Giang: 61
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
245
04-09-20Vĩnh Long: 68,
Bình Dương: 59,
Trà Vinh: 28
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
246
03-09-20Tây Ninh: 65,
An Giang: 35,
Bình Thuận: 94
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
250
02-09-20Đồng Nai: 55,
Cần Thơ: 51,
Sóc Trăng: 73
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
244
01-09-20Bến Tre: 12,
Vũng Tàu: 40,
Bạc Liêu: 24
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
277
31-08-20TP HCM: 40,
Đồng Tháp: 69,
Cà Mau: 63
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
245
30-08-20Tiền Giang: 75,
Kiên Giang: 10,
Đà Lạt: 51
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
228
29-08-20TP HCM: 90,
Long An: 54,
Bình Phước: 29,
Hậu Giang: 58
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
253
28-08-20Vĩnh Long: 24,
Bình Dương: 55,
Trà Vinh: 62
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
242
27-08-20Tây Ninh: 09,
An Giang: 71,
Bình Thuận: 77
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
277
26-08-20Đồng Nai: 09,
Cần Thơ: 61,
Sóc Trăng: 43
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
225
25-08-20Bến Tre: 28,
Vũng Tàu: 21,
Bạc Liêu: 31
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
254
24-08-20TP HCM: 18,
Đồng Tháp: 72,
Cà Mau: 55
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
257
23-08-20Tiền Giang: 07,
Kiên Giang: 39,
Đà Lạt: 52
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
244