Lô ba số Miền Nam Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Soi Cầu số vàng ngày :09-07-21


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
09-07-21 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
08-07-21Tây Ninh: 457,
An Giang: 512,
Bình Thuận: 652
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
329
07-07-21Đồng Nai: 158,
Cần Thơ: 050,
Sóc Trăng: 516
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
330
06-07-21Bến Tre: 932,
Vũng Tàu: 989,
Bạc Liêu: 550
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
322
05-07-21TP HCM: 607,
Đồng Tháp: 396,
Cà Mau: 369
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
334
04-07-21Tiền Giang: 517,
Kiên Giang: 097,
Đà Lạt: 784
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
343
03-07-21TP HCM: 228,
Long An: 396,
Bình Phước: 241,
Hậu Giang: 351
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
356
02-07-21Vĩnh Long: 484,
Bình Dương: 722,
Trà Vinh: 880
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
350
01-07-21Tây Ninh: 496,
An Giang: 204,
Bình Thuận: 454
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
346
30-06-21Đồng Nai: 817,
Cần Thơ: 813,
Sóc Trăng: 316
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
364
29-06-21Bến Tre: 844,
Vũng Tàu: 921,
Bạc Liêu: 973
Trượt329
28-06-21TP HCM: 058,
Đồng Tháp: 059,
Cà Mau: 991
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
348
27-06-21Tiền Giang: 015,
Kiên Giang: 225,
Đà Lạt: 341
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
356
26-06-21Bình Phước: 385,
Hậu Giang: 125,
TP HCM: 029,
Long An: 434
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang,
Trúng Long An
354
25-06-21Vĩnh Long: 740,
Bình Dương: 495,
Trà Vinh: 112
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
329
24-06-21Tây Ninh: 065,
An Giang: 959,
Bình Thuận: 497
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
348
23-06-21Đồng Nai: 349,
Cần Thơ: 481,
Sóc Trăng: 276
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
354
22-06-21Bến Tre: 109,
Vũng Tàu: 765,
Bạc Liêu: 240
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
344
21-06-21TP HCM: 510,
Đồng Tháp: 819,
Cà Mau: 841
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
354
20-06-21Tiền Giang: 037,
Kiên Giang: 416,
Đà Lạt: 642
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
362
19-06-21TP HCM: 152,
Long An: 098,
Bình Phước: 463,
Hậu Giang: 454
Trúng TP HCM,
Trúng Hậu Giang
335
18-06-21Vĩnh Long: 795,
Bình Dương: 998,
Trà Vinh: 004
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
395
17-06-21Tây Ninh: 355,
An Giang: 620,
Bình Thuận: 921
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
367
16-06-21Đồng Nai: 409,
Cần Thơ: 932,
Sóc Trăng: 574
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
322
15-06-21Bến Tre: 880,
Vũng Tàu: 132,
Bạc Liêu: 300
Trúng Vũng Tàu363
14-06-21TP HCM: 226,
Đồng Tháp: 834,
Cà Mau: 786
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
344
13-06-21Tiền Giang: 517,
Kiên Giang: 784,
Đà Lạt: 101
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
360
12-06-21TP HCM: 069,
Long An: 094,
Bình Phước: 276,
Hậu Giang: 874
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
360
11-06-21Vĩnh Long: 021,
Bình Dương: 642,
Trà Vinh: 296
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
343
10-06-21Tây Ninh: 301,
An Giang: 899,
Bình Thuận: 032
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
331
09-06-21Đồng Nai: 999,
Cần Thơ: 862,
Sóc Trăng: 216
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
328
08-06-21Bến Tre: 601,
Vũng Tàu: 905,
Bạc Liêu: 200
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
359