Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 1.500.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :10-08-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
10-08-20 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
09-08-20Tiền Giang: 519,
Kiên Giang: 889,
Đà Lạt: 553
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
422
08-08-20TP HCM: 206,
Long An: 115,
Bình Phước: 479,
Hậu Giang: 452
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
449
07-08-20Vĩnh Long: 027,
Bình Dương: 283,
Trà Vinh: 111
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
351
06-08-20Tây Ninh: 637,
An Giang: 526,
Bình Thuận: 008
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
552
05-08-20Đồng Nai: 633,
Cần Thơ: 242,
Sóc Trăng: 418
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
650
04-08-20Bến Tre: 663,
Vũng Tàu: 428,
Bạc Liêu: 250
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
463
03-08-20TP HCM: 897,
Đồng Tháp: 547,
Cà Mau: 467
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
590
02-08-20Tiền Giang: 165,
Kiên Giang: 027,
Đà Lạt: 656
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
834
01-08-20TP HCM: 157,
Long An: 009,
Bình Phước: 091,
Hậu Giang: 292
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
476
31-07-20Vĩnh Long: 349,
Bình Dương: 608,
Trà Vinh: 717
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
454
30-07-20Tây Ninh: 540,
An Giang: 576,
Bình Thuận: 085
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
679
29-07-20Đồng Nai: 421,
Cần Thơ: 374,
Sóc Trăng: 042
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
317
28-07-20Bến Tre: 301,
Vũng Tàu: 601,
Bạc Liêu: 296
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
724
27-07-20TP HCM: 661,
Đồng Tháp: 822,
Cà Mau: 508
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
607
26-07-20Tiền Giang: 666,
Kiên Giang: 426,
Đà Lạt: 604
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
727
25-07-20TP HCM: 830,
Long An: 844,
Bình Phước: 107,
Hậu Giang: 136
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
646
24-07-20Vĩnh Long: 291,
Bình Dương: 039,
Trà Vinh: 713
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
408
23-07-20Tây Ninh: 235,
An Giang: 165,
Bình Thuận: 948
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
574
22-07-20Đồng Nai: 133,
Cần Thơ: 827,
Sóc Trăng: 935
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
545
21-07-20Bến Tre: 648,
Vũng Tàu: 517,
Bạc Liêu: 677
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
611
20-07-20TP HCM: 773,
Đồng Tháp: 846,
Cà Mau: 264
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
638
19-07-20Tiền Giang: 360,
Kiên Giang: 642,
Đà Lạt: 394
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
422
18-07-20TP HCM: 350,
Long An: 291,
Bình Phước: 928,
Hậu Giang: 546
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
441
17-07-20Vĩnh Long: 806,
Bình Dương: 173,
Trà Vinh: 563
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
420
16-07-20Tây Ninh: 555,
An Giang: 914,
Bình Thuận: 757
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
671
15-07-20Đồng Nai: 869,
Cần Thơ: 952,
Sóc Trăng: 132
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
751
14-07-20Bến Tre: 490,
Vũng Tàu: 029,
Bạc Liêu: 053
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
787
13-07-20TP HCM: 644,
Đồng Tháp: 276,
Cà Mau: 413
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
593
12-07-20Tiền Giang: 209,
Kiên Giang: 221,
Đà Lạt: 129
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
582
11-07-20TP HCM: 375,
Long An: 424,
Bình Phước: 319,
Hậu Giang: 874
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
545
10-07-20Vĩnh Long: 406,
Bình Dương: 703,
Trà Vinh: 551
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
486