Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :27-05-20




Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận số



Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
27-05-20 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
26-05-20Bến Tre: 589,
Vũng Tàu: 257,
Bạc Liêu: 143
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
460
25-05-20TP HCM: 149,
Đồng Tháp: 985,
Cà Mau: 238
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
538
24-05-20Tiền Giang: 514,
Kiên Giang: 886,
Đà Lạt: 790
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
691
23-05-20TP HCM: 480,
Long An: 192,
Bình Phước: 812,
Hậu Giang: 669
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
390
22-05-20Vĩnh Long: 790,
Bình Dương: 689,
Trà Vinh: 899
Trúng Trà Vinh611
21-05-20Tây Ninh: 236,
An Giang: 221,
Bình Thuận: 737
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
576
20-05-20Đồng Nai: 666,
Cần Thơ: 452,
Sóc Trăng: 945
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
510
19-05-20Bến Tre: 902,
Vũng Tàu: 304,
Bạc Liêu: 623
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
235
18-05-20TP HCM: 672,
Đồng Tháp: 225,
Cà Mau: 098
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
515
17-05-20Tiền Giang: 189,
Kiên Giang: 054,
Đà Lạt: 736
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
438
16-05-20TP HCM: 711,
Long An: 729,
Bình Phước: 080,
Hậu Giang: 668
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
556
15-05-20Vĩnh Long: 611,
Bình Dương: 382,
Trà Vinh: 758
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
393
14-05-20Tây Ninh: 676,
An Giang: 426,
Bình Thuận: 732
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
437
13-05-20Đồng Nai: 896,
Cần Thơ: 552,
Sóc Trăng: 329
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
880
12-05-20Bến Tre: 711,
Vũng Tàu: 499,
Bạc Liêu: 097
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
670
11-05-20TP HCM: 014,
Đồng Tháp: 245,
Cà Mau: 536
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
291
10-05-20Tiền Giang: 218,
Kiên Giang: 346,
Đà Lạt: 159
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
646
09-05-20TP HCM: 667,
Long An: 671,
Bình Phước: 030,
Hậu Giang: 843
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
506
08-05-20Vĩnh Long: 207,
Bình Dương: 692,
Trà Vinh: 869
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
722
07-05-20Tây Ninh: 057,
An Giang: 390,
Bình Thuận: 885
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
336
06-05-20Đồng Nai: 811,
Cần Thơ: 588,
Sóc Trăng: 619
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
574
05-05-20Bến Tre: 854,
Vũng Tàu: 409,
Bạc Liêu: 296
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
245
04-05-20TP HCM: 914,
Đồng Tháp: 857,
Cà Mau: 597
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
355
03-05-20Tiền Giang: 036,
Kiên Giang: 533,
Đà Lạt: 833
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
405
02-05-20TP HCM: 229,
Long An: 952,
Bình Phước: 297,
Hậu Giang: 724
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
699
01-05-20Vĩnh Long: 722,
Bình Dương: 252,
Trà Vinh: 502
Trúng Trà Vinh633
30-04-20Tây Ninh: 308,
An Giang: 600,
Bình Thuận: 799
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
530
29-04-20Đồng Nai: 242,
Cần Thơ: 377,
Sóc Trăng: 118
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
446