Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 1.000.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :23-09-20


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
23-09-20 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
22-09-20Bến Tre: 717,
Vũng Tàu: 985,
Bạc Liêu: 657
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
643
21-09-20TP HCM: 806,
Đồng Tháp: 279,
Cà Mau: 038
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
681
20-09-20Tiền Giang: 948,
Kiên Giang: 362,
Đà Lạt: 429
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
713
19-09-20TP HCM: 924,
Long An: 445,
Bình Phước: 438,
Hậu Giang: 838
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
613
18-09-20Vĩnh Long: 863,
Bình Dương: 574,
Trà Vinh: 686
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
792
17-09-20Tây Ninh: 433,
An Giang: 379,
Bình Thuận: 936
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
629
16-09-20Đồng Nai: 626,
Cần Thơ: 930,
Sóc Trăng: 279
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
393
15-09-20Bến Tre: 027,
Vũng Tàu: 825,
Bạc Liêu: 181
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
487
14-09-20TP HCM: 286,
Đồng Tháp: 421,
Cà Mau: 787
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
629
13-09-20Tiền Giang: 331,
Kiên Giang: 937,
Đà Lạt: 986
Trúng Tiền Giang680
12-09-20TP HCM: 529,
Long An: 451,
Bình Phước: 056,
Hậu Giang: 741
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
745
11-09-20Vĩnh Long: 899,
Bình Dương: 198,
Trà Vinh: 903
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
632
10-09-20Tây Ninh: 728,
An Giang: 857,
Bình Thuận: 923
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
568
09-09-20Đồng Nai: 826,
Cần Thơ: 686,
Sóc Trăng: 893
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
557
08-09-20Bến Tre: 707,
Vũng Tàu: 786,
Bạc Liêu: 953
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
469
07-09-20TP HCM: 198,
Đồng Tháp: 786,
Cà Mau: 735
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
605
06-09-20Tiền Giang: 270,
Kiên Giang: 159,
Đà Lạt: 568
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
544
05-09-20TP HCM: 198,
Long An: 490,
Bình Phước: 814,
Hậu Giang: 077
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
473
04-09-20Vĩnh Long: 166,
Bình Dương: 770,
Trà Vinh: 367
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
857
03-09-20Tây Ninh: 354,
An Giang: 393,
Bình Thuận: 108
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
553
02-09-20Đồng Nai: 646,
Cần Thơ: 943,
Sóc Trăng: 579
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
275
01-09-20Bến Tre: 852,
Vũng Tàu: 056,
Bạc Liêu: 474
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
609
31-08-20TP HCM: 441,
Đồng Tháp: 248,
Cà Mau: 863
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
745
30-08-20Tiền Giang: 708,
Kiên Giang: 752,
Đà Lạt: 366
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
413
29-08-20TP HCM: 590,
Long An: 918,
Bình Phước: 817,
Hậu Giang: 711
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
605
28-08-20Vĩnh Long: 389,
Bình Dương: 351,
Trà Vinh: 435
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
693
27-08-20Tây Ninh: 743,
An Giang: 348,
Bình Thuận: 448
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
776
26-08-20Đồng Nai: 077,
Cần Thơ: 489,
Sóc Trăng: 523
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
417
25-08-20Bến Tre: 953,
Vũng Tàu: 850,
Bạc Liêu: 724
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
882
24-08-20TP HCM: 844,
Đồng Tháp: 951,
Cà Mau: 039
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
483
23-08-20Tiền Giang: 014,
Kiên Giang: 445,
Đà Lạt: 680
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
523