Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :10-08-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
10-08-20 TT Huế
Phú Yên
09-08-20Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 64
Trúng Khánh Hòa330
08-08-20Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 24,
Đắc Nông: 85
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
372
07-08-20Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 12
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
384
06-08-20Bình Định: 19,
Quảng Trị: 76,
Quảng Bình: 75
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
319
05-08-20Đà Nẵng: 46,
Khánh Hòa: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
335
04-08-20Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 59
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
342
03-08-20TT Huế: 90,
Phú Yên: 40
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
348
02-08-20Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 19
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
345
01-08-20Đà Nẵng: 86,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
324
31-07-20Gia Lai: 57,
Ninh Thuận: 39
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
380
30-07-20Bình Định: 37,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 31
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
361
29-07-20Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 14
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
369
28-07-20Đắc Lắc: 87,
Quảng Nam: 34
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
370
27-07-20TT Huế: 07,
Phú Yên: 31
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
362
26-07-20Kon Tum: 41,
Khánh Hòa: 84
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
332
25-07-20Đà Nẵng: 34,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 67
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
366
24-07-20Gia Lai: 89,
Ninh Thuận: 68
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
385
23-07-20Bình Định: 47,
Quảng Trị: 70,
Quảng Bình: 90
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
341
22-07-20Đà Nẵng: 43,
Khánh Hòa: 83
Trúng Khánh Hòa335
21-07-20Đắc Lắc: 61,
Quảng Nam: 60
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
326
20-07-20TT Huế: 62,
Phú Yên: 84
Trúng Phú Yên311
19-07-20Kon Tum: 40,
Khánh Hòa: 02
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
376
18-07-20Đà Nẵng: 35,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 23
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
349
17-07-20Gia Lai: 38,
Ninh Thuận: 49
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
357
16-07-20Bình Định: 26,
Quảng Trị: 04,
Quảng Bình: 05
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
348
15-07-20Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 92
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
348
14-07-20Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 65
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
356
13-07-20TT Huế: 63,
Phú Yên: 76
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
371
12-07-20Kon Tum: 86,
Khánh Hòa: 08
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
371
11-07-20Đà Nẵng: 82,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 33
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
332
10-07-20Gia Lai: 26,
Ninh Thuận: 15
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
347