Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :20-10-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
20-10-20 Đắc Lắc
Quảng Nam
19-10-20TT Huế: 53,
Phú Yên: 55
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
341
18-10-20Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 77
Trúng Kon Tum348
17-10-20Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 54
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
356
16-10-20Gia Lai: 01,
Ninh Thuận: 83
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
373
15-10-20Bình Định: 50,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 76
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
368
14-10-20Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 84
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
395
13-10-20Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 20
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
358
12-10-20TT Huế: 96,
Phú Yên: 51
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
328
11-10-20Kon Tum: 03,
Khánh Hòa: 74
Trúng Kon Tum359
10-10-20Đà Nẵng: 95,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 62
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
344
09-10-20Gia Lai: 91,
Ninh Thuận: 13
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
322
08-10-20Bình Định: 85,
Quảng Trị: 36,
Quảng Bình: 89
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
358
07-10-20Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 91
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
373
06-10-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 40
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
344
05-10-20TT Huế: 81,
Phú Yên: 81
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
315
04-10-20Kon Tum: 14,
Khánh Hòa: 92
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
332
03-10-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
348
02-10-20Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 48
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
326
01-10-20Bình Định: 30,
Quảng Trị: 57,
Quảng Bình: 61
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
372
30-09-20Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
358
29-09-20Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 73
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
350
28-09-20TT Huế: 38,
Phú Yên: 75
Trúng Phú Yên353
27-09-20Kon Tum: 86,
Khánh Hòa: 48
Trúng Khánh Hòa337
26-09-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 30,
Đắc Nông: 39
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
328
25-09-20Gia Lai: 20,
Ninh Thuận: 55
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
347
24-09-20Bình Định: 70,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 29
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
345
23-09-20Đà Nẵng: 95,
Khánh Hòa: 42
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
384
22-09-20Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 13
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
308
21-09-20TT Huế: 45,
Phú Yên: 77
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
339
20-09-20Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 03
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
335
19-09-20Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 15,
Đắc Nông: 70
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
325