Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 700.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :04-03-24


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
04-03-24 TT Huế
Phú Yên
03-03-24Kon Tum: 041,512,
Khánh Hòa: 894,645
Trúng 041 Kon Tum,
Trúng 894 Khánh Hòa
370
02-03-24Đà Nẵng: 917,969,
Quảng Ngãi: 669,567,
Đắc Nông: 239,397
Trúng 917 Đà Nẵng,
Trúng 669 Quảng Ngãi,
Trúng 239 Đắc Nông
301
01-03-24Gia Lai: 290,913,
Ninh Thuận: 592,901
Trúng 290 Gia Lai749
29-02-24Bình Định: 120,792,
Quảng Trị: 748,353,
Quảng Bình: 454,908
Trúng 120 Bình Định,
Trúng 748 Quảng Trị,
Trúng 454 Quảng Bình
559
28-02-24Đà Nẵng: 372,614,
Khánh Hòa: 537,041
Trúng 372 Đà Nẵng757
27-02-24Đắc Lắc: 870,671,
Quảng Nam: 661,684
Trúng 870 Đắc Lắc,
Trúng 661 Quảng Nam
621
26-02-24TT Huế: 591,533,
Phú Yên: 322,155
Trúng 591 TT Huế,
Trúng 322 Phú Yên
823
25-02-24Kon Tum: 153,391,
Khánh Hòa: 576,621
Trúng 153 Kon Tum,
Trúng 576 Khánh Hòa
639
24-02-24Đà Nẵng: 733,454,
Quảng Ngãi: 811,795,
Đắc Nông: 897,733
Trúng 733 Đà Nẵng,
Trúng 811 Quảng Ngãi,
Trúng 897 Đắc Nông
646
23-02-24Gia Lai: 327,309,
Ninh Thuận: 092,107
Trúng 327 Gia Lai,
Trúng 092 Ninh Thuận
348
22-02-24Bình Định: 593,515,
Quảng Trị: 446,438,
Quảng Bình: 492,215
Trúng 593 Bình Định,
Trúng 446 Quảng Trị
675
21-02-24Đà Nẵng: 869,987,
Khánh Hòa: 123,993
Trúng 869 Đà Nẵng,
Trúng 123 Khánh Hòa
637
20-02-24Đắc Lắc: 885,363,
Quảng Nam: 830,374
Trúng 830 Quảng Nam606
19-02-24TT Huế: 264,951,
Phú Yên: 720,800
Trúng 264 TT Huế,
Trúng 720 Phú Yên
384
18-02-24Kon Tum: 947,541,
Khánh Hòa: 197,050
Trúng 947 Kon Tum854
17-02-24Đà Nẵng: 214,337,
Quảng Ngãi: 693,423,
Đắc Nông: 342,797
Trúng 214 Đà Nẵng,
Trúng 342 Đắc Nông
289
16-02-24Gia Lai: 886,512,
Ninh Thuận: 470,097
Trượt462
15-02-24Quảng Trị: 858,809,
Quảng Bình: 133,052,
Bình Định: 648,315
Trúng 858 Quảng Trị,
Trúng 648 Bình Định
722
14-02-24Đà Nẵng: 451,803,
Khánh Hòa: 547,736
Trúng 451 Đà Nẵng,
Trúng 547 Khánh Hòa
369
13-02-24Đắc Lắc: 438,530,
Quảng Nam: 759,042
Trúng 438 Đắc Lắc,
Trúng 759 Quảng Nam
269
12-02-24TT Huế: 385,061,
Phú Yên: 750,470
Trúng 385 TT Huế,
Trúng 750 Phú Yên
740
11-02-24Kon Tum: 046,395,
Khánh Hòa: 049,677
Trúng 046 Kon Tum,
Trúng 049 Khánh Hòa
200