Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Chuẩn: 300.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :23-09-20


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
23-09-20 Đà Nẵng
Khánh Hòa
22-09-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 1 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
260
21-09-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
244
20-09-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
244
19-09-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
238
18-09-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
259
17-09-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
253
16-09-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
249
15-09-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng đầu 1 Quảng Nam
247
14-09-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng đầu 6 Phú Yên
234
13-09-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
263
12-09-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
248
11-09-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
226
10-09-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
262
09-09-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa230
08-09-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 9 Quảng Nam
220
07-09-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
260
06-09-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 Khánh Hòa260
05-09-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
252
04-09-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
251
03-09-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
263
02-09-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
214
01-09-20Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc288
31-08-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
267
30-08-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
259
29-08-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Quảng Ngãi
258
28-08-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
277
27-08-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đầu 8 Quảng Trị,
Trúng đuôi 9 Quảng Bình
209
26-08-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
222
25-08-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
281
24-08-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
270
23-08-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
266