Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :20-10-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
20-10-20 Đắc Lắc
Quảng Nam
19-10-20TT Huế: 36,
Phú Yên: 41
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
267
18-10-20Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 60
Trúng Khánh Hòa261
17-10-20Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
268
16-10-20Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 12
Trúng Ninh Thuận237
15-10-20Bình Định: 27,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 19
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
247
14-10-20Đà Nẵng: 84,
Khánh Hòa: 11
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
252
13-10-20Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 45
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
233
12-10-20TT Huế: 04,
Phú Yên: 93
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
222
11-10-20Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 57
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
213
10-10-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 17
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
271
09-10-20Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 30
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
221
08-10-20Bình Định: 03,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 16
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
272
07-10-20Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 88
Trúng Khánh Hòa249
06-10-20Đắc Lắc: 62,
Quảng Nam: 64
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
208
05-10-20TT Huế: 17,
Phú Yên: 96
Trúng Phú Yên246
04-10-20Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 70
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
207
03-10-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
253
02-10-20Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 62
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
277
01-10-20Bình Định: 48,
Quảng Trị: 51,
Quảng Bình: 30
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
230
30-09-20Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
275
29-09-20Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 78
Trúng Quảng Nam229
28-09-20TT Huế: 60,
Phú Yên: 36
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
258
27-09-20Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 95
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
258
26-09-20Đà Nẵng: 48,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
252
25-09-20Gia Lai: 88,
Ninh Thuận: 25
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
274
24-09-20Bình Định: 05,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 67
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
243
23-09-20Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 21
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
266
22-09-20Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 15
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
229
21-09-20TT Huế: 99,
Phú Yên: 18
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
242
20-09-20Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 03
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
241
19-09-20Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
224