Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :04-03-24


Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
04-03-24 TT Huế
Phú Yên
03-03-24Kon Tum: 41,
Khánh Hòa: 94
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
240
02-03-24Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 69,
Đắc Nông: 39
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
257
01-03-24Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 85
Trúng Gia Lai230
29-02-24Bình Định: 16,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 54
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
261
28-02-24Đà Nẵng: 63,
Khánh Hòa: 94
Trúng Khánh Hòa277
27-02-24Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 61
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
261
26-02-24TT Huế: 91,
Phú Yên: 22
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
272
25-02-24Kon Tum: 53,
Khánh Hòa: 76
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
240
24-02-24Đà Nẵng: 33,
Quảng Ngãi: 11,
Đắc Nông: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
247
23-02-24Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 10
Trúng Gia Lai264
22-02-24Bình Định: 93,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 93
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
259
21-02-24Đà Nẵng: 58,
Khánh Hòa: 23
Trúng Khánh Hòa248
20-02-24Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 04
Trúng Đắc Lắc249
19-02-24TT Huế: 64,
Phú Yên: 20
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
236
18-02-24Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 24
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
253
17-02-24Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 48,
Đắc Nông: 42
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
279
16-02-24Gia Lai: 28,
Ninh Thuận: 06
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
246
15-02-24Bình Định: 48,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 30
Trúng Bình Định248
14-02-24Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 47
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
227
13-02-24Đắc Lắc: 38,
Quảng Nam: 07
Trúng Đắc Lắc236
12-02-24TT Huế: 95,
Phú Yên: 50
Trúng Phú Yên251
11-02-24Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 49
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
258