Giải Tám Miền Trung Víp: 800.000 VNĐ

Chốt số đẹp hôm nay ngày :10-08-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
10-08-20 TT Huế
Phú Yên
09-08-20Kon Tum: 34,
Khánh Hòa: 83
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
231
08-08-20Đà Nẵng: 86,
Quảng Ngãi: 79,
Đắc Nông: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
245
07-08-20Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 17
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
260
06-08-20Bình Định: 34,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 50
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
233
05-08-20Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
261
04-08-20Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 59
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
291
03-08-20TT Huế: 47,
Phú Yên: 68
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
252
02-08-20Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 55
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
264
01-08-20Đà Nẵng: 26,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 77
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
241
31-07-20Gia Lai: 11,
Ninh Thuận: 05
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
237
30-07-20Bình Định: 16,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 94
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
227
29-07-20Đà Nẵng: 37,
Khánh Hòa: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
239
28-07-20Đắc Lắc: 01,
Quảng Nam: 06
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
248
27-07-20TT Huế: 76,
Phú Yên: 43
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
233
26-07-20Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 86
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
238
25-07-20Đà Nẵng: 41,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
257
24-07-20Gia Lai: 42,
Ninh Thuận: 26
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
291
23-07-20Bình Định: 27,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 86
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
252
22-07-20Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 83
Trúng Khánh Hòa266
21-07-20Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
237
20-07-20TT Huế: 67,
Phú Yên: 06
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
253
19-07-20Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 84
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
273
18-07-20Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 69
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
265
17-07-20Gia Lai: 74,
Ninh Thuận: 24
Trúng Gia Lai212
16-07-20Bình Định: 95,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 29
Trúng Quảng Trị279
15-07-20Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 60
Trúng Đà Nẵng251
14-07-20Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 58
Trúng Quảng Nam243
13-07-20TT Huế: 65,
Phú Yên: 73
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
260
12-07-20Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 69
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
241
11-07-20Đà Nẵng: 45,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
218
10-07-20Gia Lai: 18,
Ninh Thuận: 91
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
289