Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :20-10-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
20-10-20 Đắc Lắc
Quảng Nam
19-10-20TT Huế: 71,
Phú Yên: 54
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
244
18-10-20Kon Tum: 67,
Khánh Hòa: 23
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
260
17-10-20Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 42,
Đắc Nông: 95
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
276
16-10-20Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 50
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
286
15-10-20Bình Định: 46,
Quảng Trị: 75,
Quảng Bình: 06
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
228
14-10-20Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 73
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
243
13-10-20Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 71
Trúng Quảng Nam222
12-10-20TT Huế: 11,
Phú Yên: 17
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
284
11-10-20Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 05
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
255
10-10-20Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 03,
Đắc Nông: 05
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
253
09-10-20Gia Lai: 70,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
240
08-10-20Bình Định: 43,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 49
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
247
07-10-20Đà Nẵng: 49,
Khánh Hòa: 57
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
230
06-10-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 40
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
244
05-10-20TT Huế: 62,
Phú Yên: 32
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
247
04-10-20Kon Tum: 54,
Khánh Hòa: 22
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
251
03-10-20Đà Nẵng: 33,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
246
02-10-20Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 48
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
271
01-10-20Bình Định: 87,
Quảng Trị: 05,
Quảng Bình: 84
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
274
30-09-20Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 16
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
240
29-09-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 90
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
291
28-09-20TT Huế: 17,
Phú Yên: 03
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
244
27-09-20Kon Tum: 82,
Khánh Hòa: 59
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
245
26-09-20Đà Nẵng: 07,
Quảng Ngãi: 79,
Đắc Nông: 39
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
228
25-09-20Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 99
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
229
24-09-20Bình Định: 42,
Quảng Trị: 13,
Quảng Bình: 28
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
240
23-09-20Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 93
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
264
22-09-20Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 28
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
252
21-09-20TT Huế: 22,
Phú Yên: 28
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
266
20-09-20Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 89
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
246
19-09-20Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 98,
Đắc Nông: 55
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
266