Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 700.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :10-08-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
10-08-20 TT Huế
Phú Yên
09-08-20Kon Tum: 763,
Khánh Hòa: 334
Trúng Khánh Hòa343
08-08-20Đà Nẵng: 641,
Quảng Ngãi: 748,
Đắc Nông: 638
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
329
07-08-20Gia Lai: 857,
Ninh Thuận: 212
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
321
06-08-20Bình Định: 995,
Quảng Trị: 476,
Quảng Bình: 968
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
359
05-08-20Đà Nẵng: 026,
Khánh Hòa: 164
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
376
04-08-20Đắc Lắc: 370,
Quảng Nam: 477
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
330
03-08-20TT Huế: 151,
Phú Yên: 108
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
340
02-08-20Kon Tum: 907,
Khánh Hòa: 321
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
344
01-08-20Quảng Ngãi: 137,
Đắc Nông: 557,
Đà Nẵng: 918
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông,
Trúng Đà Nẵng
350
31-07-20Gia Lai: 501,
Ninh Thuận: 268
Trúng Ninh Thuận339
30-07-20Bình Định: 456,
Quảng Trị: 688,
Quảng Bình: 132
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
365
29-07-20Đà Nẵng: 554,
Khánh Hòa: 464
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
337
28-07-20Đắc Lắc: 864,
Quảng Nam: 469
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
311
27-07-20TT Huế: 135,
Phú Yên: 980
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
390
26-07-20Kon Tum: 226,
Khánh Hòa: 000
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
356
25-07-20Đà Nẵng: 421,
Quảng Ngãi: 608,
Đắc Nông: 642
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
365
24-07-20Gia Lai: 490,
Ninh Thuận: 785
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
361
23-07-20Bình Định: 631,
Quảng Trị: 852,
Quảng Bình: 734
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
349
22-07-20Đà Nẵng: 877,
Khánh Hòa: 121
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
354
21-07-20Đắc Lắc: 791,
Quảng Nam: 173
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
342
20-07-20TT Huế: 405,
Phú Yên: 685
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
372
19-07-20Kon Tum: 968,
Khánh Hòa: 893
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
345
18-07-20Đà Nẵng: 435,
Quảng Ngãi: 568,
Đắc Nông: 445
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
373
17-07-20Gia Lai: 128,
Ninh Thuận: 733
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
356
16-07-20Bình Định: 989,
Quảng Trị: 012,
Quảng Bình: 848
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
357
15-07-20Đà Nẵng: 805,
Khánh Hòa: 641
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
311
14-07-20Đắc Lắc: 278,
Quảng Nam: 486
Trúng Quảng Nam385
13-07-20TT Huế: 730,
Phú Yên: 504
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
329
12-07-20Kon Tum: 462,
Khánh Hòa: 550
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
383
11-07-20Đà Nẵng: 588,
Quảng Ngãi: 822,
Đắc Nông: 827
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
369
10-07-20Gia Lai: 131,
Ninh Thuận: 885
Trúng Gia Lai343