Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 1.500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :10-08-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
10-08-20 TT Huế
Phú Yên
09-08-20Kon Tum: 687,
Khánh Hòa: 414
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
429
08-08-20Đà Nẵng: 505,
Quảng Ngãi: 120,
Đắc Nông: 237
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
525
07-08-20Gia Lai: 336,
Ninh Thuận: 735
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
552
06-08-20Bình Định: 421,
Quảng Trị: 959,
Quảng Bình: 686
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
646
05-08-20Đà Nẵng: 628,
Khánh Hòa: 624
Trúng Đà Nẵng478
04-08-20Đắc Lắc: 030,
Quảng Nam: 499
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
656
03-08-20TT Huế: 151,
Phú Yên: 724
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
420
02-08-20Kon Tum: 061,
Khánh Hòa: 591
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
271
01-08-20Đà Nẵng: 315,
Quảng Ngãi: 412,
Đắc Nông: 755
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
340
31-07-20Gia Lai: 093,
Ninh Thuận: 228
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
638
30-07-20Bình Định: 362,
Quảng Trị: 324,
Quảng Bình: 221
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
487
29-07-20Đà Nẵng: 601,
Khánh Hòa: 464
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
671
28-07-20Đắc Lắc: 475,
Quảng Nam: 534
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
519
27-07-20TT Huế: 422,
Phú Yên: 621
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
648
26-07-20Kon Tum: 680,
Khánh Hòa: 815
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
165
25-07-20Đà Nẵng: 979,
Quảng Ngãi: 233,
Đắc Nông: 426
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
509
24-07-20Gia Lai: 984,
Ninh Thuận: 868
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
879
23-07-20Bình Định: 782,
Quảng Trị: 593,
Quảng Bình: 466
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
775
22-07-20Đà Nẵng: 980,
Khánh Hòa: 120
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
497
21-07-20Đắc Lắc: 941,
Quảng Nam: 361
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
592
20-07-20TT Huế: 369,
Phú Yên: 589
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
521
19-07-20Kon Tum: 492,
Khánh Hòa: 688
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
643
18-07-20Đà Nẵng: 144,
Quảng Ngãi: 149,
Đắc Nông: 154
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
551
17-07-20Gia Lai: 819,
Ninh Thuận: 739
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
285
16-07-20Bình Định: 619,
Quảng Trị: 104,
Quảng Bình: 050
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
709
15-07-20Đà Nẵng: 057,
Khánh Hòa: 934
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
312
14-07-20Đắc Lắc: 252,
Quảng Nam: 733
Trúng Đắc Lắc523
13-07-20TT Huế: 213,
Phú Yên: 187
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
614
12-07-20Kon Tum: 952,
Khánh Hòa: 818
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
567
11-07-20Đà Nẵng: 444,
Quảng Ngãi: 533,
Đắc Nông: 131
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
472
10-07-20Gia Lai: 130,
Ninh Thuận: 467
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
545