Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :19-05-22


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
19-05-22 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
18-05-22Đà Nẵng: 770,
Khánh Hòa: 337
Trúng Khánh Hòa458
17-05-22Đắc Lắc: 683,
Quảng Nam: 376
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
190
16-05-22TT Huế: 727,
Phú Yên: 166
Trúng TT Huế798
15-05-22Kon Tum: 613,
Khánh Hòa: 627
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
731
14-05-22Đà Nẵng: 793,
Quảng Ngãi: 115,
Đắc Nông: 920
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
411
13-05-22Gia Lai: 517,
Ninh Thuận: 350
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
816
12-05-22Bình Định: 623,
Quảng Trị: 573,
Quảng Bình: 480
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
663
11-05-22Đà Nẵng: 046,
Khánh Hòa: 222
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
780
10-05-22Đắc Lắc: 950,
Quảng Nam: 255
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
482
09-05-22TT Huế: 089,
Phú Yên: 572
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
610
08-05-22Kon Tum: 873,
Khánh Hòa: 202
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
474
07-05-22Đà Nẵng: 769,
Quảng Ngãi: 725,
Đắc Nông: 027
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
580
06-05-22Gia Lai: 937,
Ninh Thuận: 950
Trúng Gia Lai774
05-05-22Bình Định: 287,
Quảng Trị: 538,
Quảng Bình: 609
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
569
04-05-22Đà Nẵng: 108,
Khánh Hòa: 603
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
386
03-05-22Đắc Lắc: 528,
Quảng Nam: 038
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
479
02-05-22TT Huế: 942,
Phú Yên: 963
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
735
01-05-22Kon Tum: 944,
Khánh Hòa: 960
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
172
30-04-22Đà Nẵng: 659,
Quảng Ngãi: 053,
Đắc Nông: 388
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
542
29-04-22Gia Lai: 311,
Ninh Thuận: 529
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
803
28-04-22Bình Định: 617,
Quảng Trị: 724,
Quảng Bình: 761
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
400
27-04-22Đà Nẵng: 144,
Khánh Hòa: 246
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
606
26-04-22Đắc Lắc: 417,
Quảng Nam: 349
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
764
25-04-22TT Huế: 534,
Phú Yên: 627
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
568
24-04-22Kon Tum: 209,
Khánh Hòa: 189
Trúng Kon Tum853
23-04-22Đà Nẵng: 921,
Quảng Ngãi: 560,
Đắc Nông: 386
Trúng Quảng Ngãi560
22-04-22Gia Lai: 360,
Ninh Thuận: 099
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
787